Het bestuur van ZEP

Het bestuur bestaat uit zes personen en vormen met elkaar een fijn team

Caroline Guijt 
Margriet Barnhoorn
Cora Ravensbergen
Ineke Ravensbergen
Jolanda van Delft
Elma Cederhout